Pētījumu un publikāciju datu bāze

Priekšlikumi dzimstības stratēģijai – vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv ziņojums

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone

Priekšlikumi dzimstības stratēģijai – vecāku organizācijas Mammamuntetiem.lv ziņojums

Pētījuma mērķis:

Izprast topošo un esošo vecāku vēlmes attiecībā uz nepieciešamo atbalstu bērna audzināšanā un motivāciju jaunu atvašu sagaidīšanā

Pētījuma uzdevums:

Veikt priekšizpēti par 21. gadsimta ģimenēm Latvijā un pasaulē; izaicinājumiem demogrāfijas jautājumos un iespējamajiem to risinājumiem, atbalstot ģimenes ar bērniem, vecākus .

Nodošanas datums:
13.10.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Apkopoti galvenie priekšlikumi Latvijas dzimstības stratēģijai un tālākām diskusijām par demogrāfisko izaicinājumu risinājumiem, kā arī tautas ataudzes veidošanā. Pētījumu rezultātu izmantošana
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
11797.48 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Galvenais uzsvars ir nevis uz finansiāla atbalsta veidu un apjoma palielināšanu, bet gan uz sistēmas izveidi, kas ir ģimeni atbalstoša daudzveidīgos veidos un jomās. Attiecīgi priekšlikumos iekļauti arī daudzveidīgi pakalpojumi, vēlamās izmaiņas likumdošanā, būtiskas sabiedrības domu veidojošās tematiskās kampaņas u.c. ieteikumi. Veicināt dzimstības līmeni Latvijā var tikai, veicot uzlabojumus dažādās jomās, arī radot jaunus pakalpojumus un ietekmējot sabiedrības domu. Runājot par atbalstu, tika izšķirts informacionāls, fizisks, finansiāls un sociāls atbalsts, attieksmes maiņa sabiedrībā kopumā un valsts pārvaldes institūcijās

To top