Pētījumu un publikāciju datu bāze

Priekšlikumu izstrāde ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmai un prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām

Priekšlikumu izstrāde ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmai un prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt priekšlikumus jaunai ēku energoefektivitātes klasifikācijas sistēmai un prasībām gandrīz nulles enerģijas ēkām.

Nodošanas datums:
30.12.2020
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Klimata pārmaiņas
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
12465.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Galvenie rezultāti ir priekšlikumu izstrāde balstoties uz citu valstu pieredzi, kā arī esošo un topošo LR normatīvo aktu regulējumu par
ēku energoefektivitāti un priekšlikumi to pilnveidošanai.

To top