Pētījumu un publikāciju datu bāze

Reģionālā reforma un bibliotēkas

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Reģionālā reforma un bibliotēkas

Nodošanas datums:
02.12.2002
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Kultūras ministrija
pasts@km.gov.lv
Politikas joma:
Kultūras politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top