Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitorings

Valoda:
Angļu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Vilis Avotiņš
67090762

Rīgas brīvostas teritorijā ligzdojošo ūdensputnu monitorings

Pētījuma mērķis:

Sekot ligzdojošo ūdensputnu sugu sastāva un skaita izmaiņām ligzdošanai potenciāli piemērotajās vietās Rīgas brīvostā.

Pētījuma uzdevums:

Novērtēt ligzdojošo ūdensputnu populāciju stāvokļa dinamiku un veikto biotehnisko pasākumu efektivitāti.

 

 

 

 

 

 

 

Plānotās nodošanas datums:
10.09.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas brīvostas pārvalde
info@rop.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas brīvostas pārvalde
info@rop.lv
Politikas joma:
Vides aizsardzība
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Tiks novērtēta ligzdojošo ūdensputnu populācijas dinamika un  identificēti turpmāk veicamie pasākumi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

 

 

 

To top