Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rīgas domes darbības vērtējums. Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem

Rīgas domes darbības vērtējums. Rīgas iedzīvotāju aptaujas par dažādiem Rīgas domi interesējošiem jautājumiem

Pētījuma mērķis:

Sabiedriskās domas noskaidrošana –  Uzskati par izglītības pulciņu/ programmu piedāvājumu bērniem un Jauniešiem; Rīgas Domes darbības vērtējums; Problēmas izglītības jomā; Pārvietošanās paradumi; Kultūras pasākumu apmeklēšana un vērtējums; Informētība par Rīgas pašvaldības sniegtajiem sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem; Informētība par Rīgas enerģētikas aģentūras konsultācijām; Attieksme pret azartspēļu ierobežojumiem Rīgā.

Pētījuma uzdevums:

Sabiedriskās domas noskaidrošana.

Nodošanas datums:
30.11.2023
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pašvaldības darba uzlabošana, sniegto pakalpojumu uzlabošana, funkciju izpildes uzlabošana.
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
18875.15 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Veiktas šādas sabiedriskās aptaujas: Uzskati par izglītības pulciņu/ programmu piedāvājumu bērniem un Jauniešiem; Rīgas Domes darbības vērtējums; Problēmas izglītības jomā; Pārvietošanās paradumi; Kultūras pasākumu apmeklēšana un vērtējums; Informētība par Rīgas pašvaldības sniegtajiem sociālās palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem; Informētība par Rīgas enerģētikas aģentūras konsultācijām; Attieksme pret azartspēļu ierobežojumiem Rīgā

To top