Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) 2020.gada darba rezultātu pārskats

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) 2020.gada darba rezultātu pārskats

Pētījuma mērķis:

Pēc gada pārskata ir iespējams izdarīt secinājums par to, kā RPP ir klājies iepriekšējā gadā un ko plāno darīt nākamajā pārskata periodā, lai attīstītu savu darbību un uzlabotu rādītājus.

Nodrošināt sabiedrisko kārtību, iedzīvotāju un pilsētas viesu drošību pilsētā, to likumisko interešu aizsardzību, veidot drošu vidi bērniem.

Nodošanas datums:
18.03.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas pašvaldības policija
rpp@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas pašvaldības policija
rpp@riga.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top