Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rīgas un Pierīgas mežu apmeklētāju apmierinātības pētījums, 2023. gads

Pētījuma statuss:
Nodots

Rīgas un Pierīgas mežu apmeklētāju apmierinātības pētījums, 2023. gads

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Rīgas un Pierīgas mežu apmeklētāju apmierinātību.

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot Rīgas un Pierīgas mežu apmeklētāju apmierinātību.

Nodošanas datums:
08.04.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Telpiskā plānošana
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Uzlabojumu veikšanai.
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
SIA "Rīgas meži"
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6280 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrota Rīgas un Pierīgas mežu apmeklētāju apmierinātība.

To top