Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rokasgrāmata par bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Rokasgrāmata par bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošiem speciālistiem

Nodošanas datums:
01.01.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (darbību izbeigusi institūcija)
petijumi@mk.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top