Pētījumu un publikāciju datu bāze

Rutēnija tetraoksīda metodes pielietošana latento pēdu vizualizēšanā uz metāla un lipīgām virsmām

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Rutēnija tetraoksīda metodes pielietošana latento pēdu vizualizēšanā uz metāla un lipīgām virsmām

Nodošanas datums:
15.01.2002
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
To top