Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības aptaujas “Sabiedrības attieksme pret dažādiem enerģētikas jautājumiem” rezultāti

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Sabiedrības aptaujas “Sabiedrības attieksme pret dažādiem enerģētikas jautājumiem” rezultāti

Nodošanas datums:
31.03.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top