Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā 2014.gadā

Sabiedrības informētība par Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi Latvijā 2014.gadā

Nodošanas datums:
28.11.2014
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top