Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības informētība un viedoklis par «Leader» atbalsta programmu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Uldis Kalniņš
67017662

Sabiedrības informētība un viedoklis par «Leader» atbalsta programmu

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot sabiedrības informētību par ES fonda “Leader” atbalsta programmu.

Pētījuma uzdevums:

Veikt pētniecisku pakalpojumu (sabiedriskās domas aptaujas veikšanu un pētījuma (aptaujas) gala rezultātu sagatavošanu).

Nodošanas datums:
11.04.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Politikas joma:
Valsts pārvades pakalpojumu sniegšana un izvērtēšana
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izmantots revīzijas "Kā Latvijā tiek pārvaldīta un īstenota LEADER un sabiedrības virzīta vietējā attīstība?" ziņojuma sagatavošanai.
Autoru saraksts:
  • Arnis Kaktiņš
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3122.00 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Noskaidrota sabiedrības informētība par ES fonda “Leader” atbalsta programmu.

To top