Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības socioloģiskā aptauja par pieslēgšanos centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ES KF līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā”, 4.kārtas, 5.kārtas, un 6.kārtas teritorijās (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Klientu servisa nodrošinājuma departamenta direktore Līva Duļbinska

Sabiedrības socioloģiskā aptauja par pieslēgšanos centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ES KF līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā”, 4.kārtas, 5.kārtas, un 6.kārtas teritorijās (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Socioloģiskā aptauja par potenciālo klientu plānoto pieslēgšanos un centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu

Nodošanas datums:
27.12.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
SIA "Rīgas ūdens"
pr@rigasudens.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
-
To top