Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Ivans Šapošnikovs

Sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot iedzīvotāju viedokli par to, kādas vērtības būtu jāizkopj jaunajos sportistos, kādās vērtības sports attīsta bērnos un jauniešos, kā arī par to, kādas vērtības piekopj profesionālais sports.

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju uzskatus par dopinga lietošanu sportā.

Nodošanas datums:
11.04.2019
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Antidopinga birojs
antidopings@antidopings.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Antidopinga birojs
antidopings@antidopings.gov.lv
Politikas joma:
Sabiedrības veselība
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Aptaujas rezultāti ir izmantojami sabiedrības veselības politikas izstrādei.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Gandrīz piektā daļa (18%) aptaujāto norāda, ka savā brīvajā laikā ar fiziskajām aktivitātēm nenodarbojas vispār. Ceturtā daļa (25%) aptaujāto Latvijas iedzīvotāju ar fiziskajām aktivitātēm nodarbojas 1 līdz 2 reizes nedēļā

To top