Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība Rīgas valstspilsētā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība Rīgas valstspilsētā

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt pētījumu par sabiedrības virzītas vietējas attīstības koncepta piemērošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, iekļaujot piemērotu instrumentu kopumu sabiedrības virzītas vietējas attīstības īstenošanai apkaimju līmenī. 

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt pētījumu par sabiedrības virzītas vietējas attīstības koncepta piemērošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, iekļaujot piemērotu instrumentu kopumu sabiedrības virzītas vietējas attīstības īstenošanai apkaimju līmenī. 

Nodošanas datums:
31.10.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Pilsētu attīstība
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījums veicinās vienotu izpratnes veidošanu par SVVA koncepta ieviešanas iespējām Rīgas valstspilsētā un potenciāli kalpos kā pamats SVVA pieejas pilotaktivitāšu īstenošanai Rīgas apkaimēs un eventuālo priekšlikumam iekļaušanai ES fondu 2028.–2034. gadam apguves politikai nacionālā līmenī.
Pētījuma finansēšanas avots:
Pašvaldības budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
19800 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījumā apkopota informācija par SVVA koncepta īstenošanas praksi Latvijā un Eiropā un izstrādāts piedāvājums par SVVA pieejas ieviešanas metodikai Rīgas valstspilsētā. 

To top