Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas aptauja Liepājā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Zita Lazdāne
22017277

Sabiedriskās domas aptauja Liepājā

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot Liepājas iedzīvotāju vērtējumu par dzīvi pilsētā, par īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, tai skaitā iegūstot novērtējumu par sabiedriski aktuālām norisēm, prioritāri risināmiem problēmjautājumiem, pašvaldības komunikāciju ar iedzīvotājiem, iedzīvotāju apmierinātību, u.c.

Pētījuma uzdevums:
  1. Veikt Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot vērtējumu pašvaldības darbam pilsētas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem virzieniem, t.sk., par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti dažādās ar Pašvaldību likuma noteiktajās pašvaldības atbildības jomās.
  2. Par veikto aptauju sagatavot analītisku atskaiti ar datu grafisku attēlojumu un analīzi.
Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Liepājas valstspilsētas pašvaldība
pasts@liepaja.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Liepājas iedzīvotāju vērtējums par dzīvi pilsētā, īstenotajiem attīstības procesiem pilsētā, kas tostarp būtu izmantojams, aktualizējot Liepājas pilsētas attīstības programmu 2021.-2027. gadam.

To top