Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas ārpolitiku un drošību

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Sabiedriskās domas aptauja par Latvijas ārpolitiku un drošību

Nodošanas datums:
01.12.2008
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ārlietu ministrija
pasts@mfa.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top