Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas aptauja par sociāli ekonomisko situāciju Latvijā 2008.gada septembrī

Pētījuma statuss:
Nodots

Sabiedriskās domas aptauja par sociāli ekonomisko situāciju Latvijā 2008.gada septembrī

Nodošanas datums:
10.10.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top