Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas aptauja par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Andris Romans
67084207

Sabiedriskās domas aptauja par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā

Pētījuma mērķis:

Organizēt sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību par radiācijas drošības jautājumiem, lai identificētu, kādās jomās Valsts vides dienestam vajadzētu pastiprināti pievērst uzmanību sabiedrības informēšanā un izglītošanā. Vienlaikus identificējot jomas un aspektus komunikācijā ar valsts pārvaldes, pašvaldību un citu radiācijas drošības nodrošināšanā iesaistītu iestāžu darbiniekiem, kā arī uzņēmumiem, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Pētījuma uzdevums:

Nodrošināt sabiedriskās domas aptauju par zināšanām un informācijas pieejamību radiācijas drošības jomā trim respondentu grupām:

1) sabiedrība;

2) valsts institūciju, pašvaldības un citu iestāžu darbinieki, kuru funkcijās iekļauta atbildība par radiācijas drošības jautājumiem;

3) uzņēmumi, kuri veic darbības ar jonizējošā starojuma avotiem.

Aptaujas ietvaros tiks sagatavoti jautājumi, kas atbilstu katrai no respondentu grupām, organizēta šo grupu aptauja un apkopoti iegūtie rezultāti, arī vizualizējot iegūtos rezultātus infografikās.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts vides dienests
pasts@vvd.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma plānotie rezultāti:

Noskaidrotas trīs respondentu grupu zināšanas par radiācijas drošības jautājumiem. Sabiedriskās domas aptaujās iegūtie dati tiks izmantoti, lai uzlabotu komunikāciju ar visām mērķa grupām, identificējot jomas, kur trūkst informācijas, kā arī jomas, kurās nākotnē nepieciešams izvērst konkrētas aktivitātes – informatīvos seminārus, informēšanu ar mediju starpniecību, Valsts vides dienesta tīmekļvietnē esošās informācijas pilnveidi un sadarbības pilnveidošanu ar citām valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām.

To top