Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas pētījums „Attieksme pret negodīgu rīcību”

Sabiedriskās domas pētījums „Attieksme pret negodīgu rīcību”

Pētījuma mērķis:

• Noskaidrot iedzīvotāju uzskatus par negodprātības līmeni Latvijā;
• Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju pieredzi ar negodīgu rīcību;
• Noskaidrot Latvijas iedzīvotāju attieksmi pret ziņošanu par negodīgu rīcību.

Nodošanas datums:
31.03.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top