Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sabiedriskās domas pētījums par pašvaldības un Valsts policijas darbu

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Sabiedriskās domas pētījums par pašvaldības un Valsts policijas darbu

Pētījuma mērķis:

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt visaptverošu sabiedriskās domas izpēti sabiedriskās drošības jomā, sniedzot atbalstu revīzijas grupas locekļiem.
Pakalpojuma uzdevums ir izlases veidā veikt sabiedriskās domas izpēti vismaz septiņās Latvijas Republikas pašvaldībās, nodrošinot reprezentatīvu izlasi rezultātu analīzei un interpretācijai.

Nodošanas datums:
29.09.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Valsts kontrole
pasts@lrvk.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top