Pētījumu un publikāciju datu bāze

Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra”

Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra”

Pētījuma mērķis:

Sākotnējā sociālekonomiskā izvērtējuma mērķis ir analizēt dabas parka “Piejūra” esošo situāciju pie scenārija, attīstība norisinās, kā līdz šim.

Pētījuma uzdevums:

Esošās dabas parka situācijas analīze – novietojums, funkcionālais zonējums, dabas parka telpas, perspektīvi attīstāmās teritorijas, pašvaldību telpiskās attīstības plānošanas dokumenti. Sagatavot sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa plānu. Projekta virsmērķi ir tieši saistīti ar cilvēces labklājību, ko raksturo dažādi ekonomiskie un sociālie rādītāji.

Nodošanas datums:
29.12.2017
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pamatojoties uz projekta ietvaros veikto dabas parka “Piejūra” sākotnējo sociāli ekonomisko izvērtējumu, izstrādāts sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā aprakstītas veicamās aktivitātes un to regularitāte

To top