Pētījumu un publikāciju datu bāze

Seroepidemioloģiskais pētījums: C hepatīta izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Jurijs Perevoščikovs
67081521

Seroepidemioloģiskais pētījums: C hepatīta izplatība Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā

Pētījuma mērķis:

Noteikt C hepatīta vīrusa antivielu (anti-HCV) un C hepatīta vīrusa (HCV-RNS) izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ((t.i., vecumā no 18 gadiem), jo īpaši riska grupām: intravenozo narkotiku lietotājiem (t.sk. pagātnē); vīriešiem, kuriem ir seksuāli kontakti ar vīrieti; cilvēkiem ar biežu seksuālo partneru maiņu (vairāk kā 2 reizes gadā); cilvēkiem ieslodzījuma vietās; migrantiem), izmantojot attiecīgas paraugu ņemšanas stratēģijas.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:
Tiek iegūti aktuāli dati par C hepatīta vīrusa antivielu (anti-HCV un HCV-RNS) izplatību Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā, uzsvaru liekot uz īpaši riska grupām (intravenozo narkotiku lietotājiem; vīriešiem, kuriem ir seksuāli kontakti ar vīrieti; cilvēkiem ar biežu seksuālo partneru maiņu; cilvēkiem ieslodzījuma vietās; migrantiem), kurus var salīdzināt ar 2008.gadā veikto C hepatīta seroprevalences pētījumu. Attiecīgi atklāti jauni C hepatīta gadījumi, kurus potenciāli novirzīt infekcijas ārstēšanai, t.sk., novēršamo nāves gadījumu samazināšanai, agrīnas diagnostikas palielināšanai, pacientu ārstēšanas pieejamības un kvalitātes palielināšanai. Pētījuma rezultāti tiek izmantoti sabiedrības veselības politikas mērķu sasniegšanas monitorēšanai (PVO izvirzītie mērķi 2030.gadam). Rezultāti var tikt iekļauti Latvijas un starptautiskos ziņojumos, pārskatos, apkopojumos. Tiek uzlabota sabiedrības veselības politikas plānošana un īstenošana kontekstā ar nepieciešamību nodrošināt epidemioloģisko drošību, attīstot uz pacientu vērstus ilgtspējīgus integrētus veselības aprūpes pakalpojumus un pētījuma rezultātus izmantojot sabiedrības veselības politikas plānošanai.
To top