Pētījumu un publikāciju datu bāze

Socioloģiskā aptauja par iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi. (Novērtējuma pētījums)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Zane Fridrihsberga
67021507

Socioloģiskā aptauja par iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi. (Novērtējuma pētījums)

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot iedzīvotāju informētību, izpratni un pieredzi par darba un privātās dzīves līdzsvaru, jo īpaši saistībā ar bērnu un citu ģimenes locekļu aprūpi, un sagatavot novērtējumu un secinājumus par iedzīvotāju un direktīvas mērķa grupu informētības un izpratnes izmaiņām.

Pētījuma uzdevums:

Noskaidrot iedzīvotāju informētību un

izpratni par darba un privātās dzīves

līdzsvara jautājumiem, kā arī iedzīvotāju

darba un privātās dzīves līdzsvara iespējām

un to pašreizējo izmantošanu, salīdzinājumā

ar 2020. gadā veikto sākotnējo pētījumu;

· Veikt attieksmes un vajadzību

padziļinātāku izpēti par darba un privātās

dzīves līdzsvara jautājumiem starp

direktīvas mērķa grupām – vecākiem, kuri

kopj bērnu līdz diviem gadiem, un tuvinieku

aprūpētājiem – darbiniekiem.

Nodošanas datums:
07.03.2022
Iesniedzējinstitūcija:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Labklājības ministrija
lm@lm.gov.lv
Politikas joma:
Nodarbinātības un sociālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Eiropas Savienības programmas "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta "Līdzsvars visiem (B4A)" Nr. 881676-B4A līdzekļi
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
13800.00 EUR
To top