Pētījumu un publikāciju datu bāze

Socioloģiskā aptauja par ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites un norēķinu sistēmas modeļiem (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Klientu servisa nodrošinājuma departamenta direktore Līva Duļbinska

Socioloģiskā aptauja par ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites un norēķinu sistēmas modeļiem (pētījums pieejams tikai pie iesniedzēja)

Pētījuma mērķis:

Socioloģiskā aptauja par iespējamo uzskaites un norēķina sistēmu modeļiem.

Nodošanas datums:
27.12.2022
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
SIA "Rīgas ūdens"
pr@rigasudens.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
-
To top