Pētījumu un publikāciju datu bāze

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda kontroļu veikšanas izmaksas (1.ziņojums)

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda kontroļu veikšanas izmaksas (1.ziņojums)

Nodošanas datums:
25.02.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Finanšu ministrija
pasts@fm.gov.lv
Politikas joma:
Budžeta un finanšu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top