Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tautas ataudzes stratēģija: veselības profilakse un pakalpojumu pieejamība

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Nita Jirgensone

Tautas ataudzes stratēģija: veselības profilakse un pakalpojumu pieejamība

Pētījuma mērķis:

Izvērtēt sabiedrības veselības un veselības aprūpes potenciālo ietekmi uz tautas ataudzi.

Pētījuma uzdevums:

Apskatīt (1) Veselīgi ieradumi un to ietekme uz reproduktīvo veselību; (2) Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības saistība ar tautas ataudzi; (3) Zināšanu par seksuālo un reproduktīvo veselību nozīme tautas ataudzes sekmēšanā.

Nodošanas datums:
19.04.2021
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Bērnu un ģimenes politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Piedāvātie, pierādījumos balstītie risinājumi veselības politikas kontekstā tika izmantoti diskusijām sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) sēdēs, citos forumos par demogrāfisko izaicinājumu risinājumiem, kā arī tautas ataudzes stratēģijas izstrādē
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
3630 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Balstoties starptautiskajā praksē, Latvijas situāciju raksturojošos statistikas datos un veiktajos pētījumos – sniegti priekšlikumi trijos rīcības virzienos: 1. Veselīgu ieradumu veidošana un uzturēšana, tajā skaitā alkohola, smēķēšanas un citu atkarību mazināšana jauniešiem; 2 Veselības aprūpes pieejamība, tajā skaitā pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpe, jaundzimušo un bērnu aprūpe, kā arī ģimenes plānošana un ģimenes veselības profilakse un skrīnings. 3 Zināšanas par seksuālo un reproduktīvo veselību, tajā skaitā atbildīga un informēta izvēle seksuālās un sociālās attiecībās, STS infekciju kontrole

To top