Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tautsaimniecības nozaru attīstības tendences, konkurētspēja un struktūra

Pētījuma statuss:
Nodots

Tautsaimniecības nozaru attīstības tendences, konkurētspēja un struktūra

Nodošanas datums:
15.12.2004
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Uzņēmējdarbības politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top