Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tautsaimniecības vienotās stratēģijas realizācijas progresa izvērtējums, balstoties uz mērķu rādītāju analīzi

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Tautsaimniecības vienotās stratēģijas realizācijas progresa izvērtējums, balstoties uz mērķu rādītāju analīzi

Nodošanas datums:
04.03.2005
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Industrijas un pakalpojumu politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top