Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” paplašināšanai un atjaunošanai

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” paplašināšanai un atjaunošanai

Pētījuma mērķis:

Izstrādāt TEP iepirkuma dokumentāciju (FIDIC “dzeltenā grāmata”) notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu apstrādes infrastruktūras uzlabošanas un attīrīšanas jaudas palielināšanas pasākumiem saskaņā ar VARAM TEP izstrādes vadlīnijām un TEP plānošanas periodu līdz 2040.gadam.

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt TEP iepirkuma dokumentāciju (FIDIC “dzeltenā grāmata”) notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” notekūdeņu apstrādes infrastruktūras uzlabošanas un attīrīšanas jaudas palielināšanas pasākumiem saskaņā ar VARAM TEP izstrādes vadlīnijām un TEP plānošanas periodu līdz 2040.gadam.

Plānotās nodošanas datums:
30.04.2024
Iesniedzējinstitūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
riga@riga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
SIA "Rīgas ūdens"
pr@rigasudens.lv
Politikas joma:
Infrastruktūra
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma plānotie rezultāti:

Izstrādē

To top