Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tiesības ceļot gaisa transportā ar servisa suņiem

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Anete Ilves

Tiesības ceļot gaisa transportā ar servisa suņiem

Pētījuma mērķis:

Tiesībsargs uzsāka sistēmas analīzi par cilvēku ar invaliditāti tiesībām lidot kopā ar servisa suni. Sistēmas analīzes ietvaros tiesībsargs ieguva informāciju no valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra”, kas atbild par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu īstenošanu Latvijā, AirBaltic, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lauksaimniecības datu centra, servisa suņu biedrības “Teodors”. Šajā pētījumā vērtēts arī tas, vai un kā tiek nodrošinātas atbildīgo darbinieku apmācības par personu ar invaliditāti vajadzībām, ceļojot ar gaisa transportu. Pārējās Regulas jomas šajā dokumentā netiek aplūkotas, jo tās netiek skartas promblēmsituāciju kontekstā.

Pētījuma uzdevums:

Sistēmas analīzē uzsvars tiek likts uz AirBaltic kā nacionālās lidsabiedrības praksi, atsevišķos gadījumos kā piemērus pieminot arī citus gaisa pārvadātājus, tādejādi sistēmas analīzē pētīts:

  1. Suņu veidi, kas sniedz palīdzību personām ar invaliditāti.
  2. Normatīvais regulējums, kas attiecas uz tiesībām lidot kopā ar suni, kas palīdz personām ar invaliditāti, tai skaitā par suņu sertifikāciju un iesaistīto uzņēmumu darbinieku apmācībām par personu ar invaliditāti vajadzībām.
  3. Sūdzību procedūra, ja tiek pārkāptas personas ar invaliditāti tiesības lidot kopā suni, kas sniedz palīdzību personai ar invaliditāti.
  4. Sankciju apmērs Regulā un Latvijas normatīvajā regulējumā.
Nodošanas datums:
15.11.2023
Iesniedzējinstitūcija:
Latvijas Republikas Tiesībsargs
tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Latvijas Republikas Tiesībsargs
tiesibsargs@tiesibsargs.lv
Politikas joma:
Personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pamatojoties uz izpēti, tiesībsargs sniedzis rekomendācijas.
Autoru saraksts:
  • Anete Ilves
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Sasniegtie rezultāti novērtējami pētījumā.

To top