Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tiesnešu mācību programmu novērtējums un jaunu programmu izstrāde

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Tiesnešu mācību programmu novērtējums un jaunu programmu izstrāde

Nodošanas datums:
01.01.2003
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Tieslietu ministrija
pasts@tm.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
cits
To top