Pētījumu un publikāciju datu bāze

Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā

Tiesu tulku/tulkotāju reģistri un darba organizācija Eiropas Savienībā

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir apkopot Eiropas Savienības dalībvalstu pieredzi par tulka/ tulkotāja, kas darbojas kriminālprocesa ietvaros, profesijas reglamentāciju; tulku/tulkotāju reģistru darbības pamatiem, tostarp, par citās Eiropas Savienības dalībvalstīs plānotajām darbībām tulkošanas kvalitātes uzlabošanā 2010. gada 20. oktobrī pieņemtās Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2010/64/ES prasību ieviešanai.

Nodošanas datums:
22.10.2014
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts valodas centrs
pasts@vvc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts valodas centrs
pasts@vvc.gov.lv
Politikas joma:
Tieslietu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top