Pētījumu un publikāciju datu bāze

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu ieviešanas iespēju izpēte un tehniskās specifikācijas sagatavošana risinājumu izstrādei un integrācijai VUGD

Pētījuma mērķis:

Veikt izpēti par iespējām integrēt videi draudzīgu un energoefektīvu transportlīdzekļu (turpmāk – TL) izmantošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) darbībā. Pētījuma veicēja uzdevums ir noskaidrot, kādas ir iespējas nodrošināt nepieciešamo tehnisko kapacitāti, lai saglabātu VUGD sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pielāgojot videi draudzīgus transportlīdzekļus atbilstoši VUGD specifikai.

Nodošanas datums:
16.08.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Iekšlietu ministrija
pasts@iem.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
pasts@vugd.gov.lv
Politikas joma:
Iekšlietu politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Ārvalstu finanšu palīdzības instruments
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
52032 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

VUGD primāri ir jānodrošina savu funkciju izpilde un sekundāri – jāsamazina emisijas, bet ar samērīgām izmaksām. Emisiju samazināšanas nodrošināšanai ar samērīgām izmaksām, atbilstoši pētījuma rezultātiem – vieglo, apvidus un kravas automobiļu kategorijās par atbilstošiem ES Parlamenta un Padomes direktīvas noteikumiem ir elektro-automobiļi. Savukārt, attiecībā uz smagajiem kravas automobiļiem piemērojams atbrīvojums, kas iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2019/1161 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu.

To top