Pētījumu un publikāciju datu bāze

“Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu novēršanas pasākumu līdzsvarošana” (kopsavilkums)

“Upes krasti: bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un plūdu draudu novēršanas pasākumu līdzsvarošana” (kopsavilkums)

Pētījuma mērķis:

Paplašināt zināšanas un uzlabot prasmes, izveidojot rīkus, kas ļauj izvērtēt urbāno dārzkopību, veselības veicināšanas un ekosistēmu pakalpojumus salīdzinājumā ar citiem publisko telpu izmantošanas veidiem, tādējādi pilnveidojot politiku, kas atbalsta plānus un pasākumus ilgtspējīgai dabas kapitāla izmantošanai.

Nodošanas datums:
01.06.2020
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Kuldīgas novada pašvaldība
dome@kuldiga.lv
Politikas joma:
Ainavu politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Izstrādāti priekšlikumi Ventas upes un krastmalu attīstībai pilsētvidē, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības, rekreācijas un ūdens līmeņa pārvaldības aspektus
To top