Pētījumu un publikāciju datu bāze

Uzņēmējdarbības attīstības programmas pilotprojekts Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības programma 2008.-2015.gadam (2008)

Pētījuma statuss:
Nodots

Uzņēmējdarbības attīstības programmas pilotprojekts Ogres novada uzņēmējdarbības attīstības programma 2008.-2015.gadam (2008)

Nodošanas datums:
31.12.2008
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Reģionālā politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Piezīmes:
Pašvaldības un planošanas reģiona pasūtīts pētījums
To top