Pētījumu un publikāciju datu bāze

Uzskati par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un potenciālais balsojums referendumā

Pētījuma statuss:
Nodots

Uzskati par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un potenciālais balsojums referendumā

Nodošanas datums:
01.04.2004
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Eiropas savienības informācijas aģentūra
esia@esia.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Eiropas savienības informācijas aģentūra
esia@esia.gov.lv
Politikas joma:
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top