Pētījumu un publikāciju datu bāze

Uzskati un dalība parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai

Uzskati un dalība parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai

Pētījuma mērķis:
Noskaidrot vēlētāju motivāciju piedalīties vai nepiedalīties 2020. gada parakstu vākšanā tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām””, kā arī noskaidrot informētību par šo parakstīšanās iespēju un nepieciešamajiem uzlabojumiem parakstu vākšanas kārtībā. Tāpat pētījums sniedz informāciju par vēlētāju sociāldemogrāfisko raksturojumu.
Nodošanas datums:
29.02.2020
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Centrālā vēlēšanu komisija
cvk@cvk.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Centrālā vēlēšanu komisija
cvk@cvk.lv
Politikas joma:
Valsts pārvaldes attīstība
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top