Pētījumu un publikāciju datu bāze

Uzticēšanās anatomija – ko Eiropas Sociālā pētījuma dati rāda par uzticēšanos Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Uzticēšanās anatomija – ko Eiropas Sociālā pētījuma dati rāda par uzticēšanos Latvijā

Pētījuma mērķis:

 

– sniegt lasītājam izpratni par sociālās un politiskās uzticēšanās definēšanu sociālajās zinātnēs, to ietekmējošiem faktoriem, uzticēšanos dinamiku Eiropā un Latvijā

– skaidrot uzticēšanās mērīšanu un analīzi ESS, kā arī izvērst ESS 9. kārtas uzticēšanās datu analīzi

– identificēt Latvijas sociāli demografiskās grupas ar zemu sociālo un politisko uzticēšanos

– izdarīt secinājumus par sociālajām grupām ar zemu uzticēšanās līmeni par un virzieniem, kuros stiprināt sociālo un politisko uzticēšanos.

Nodošanas datums:
08.11.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Pārresoru koordinācijas centrs (darbību izbeigusi institūcija)
pkc@pkc.mk.gov.lv
Politikas joma:
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Pētījuma klasifikācija:
Padziļinātas ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
8003 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultāti būs noderīgs iedzīvotājiem, kas vēlas veidot iekļaujošāku sabiedrību, politiķiem, lai stiprinātu uzticēšanos valstijun ikkatram, lai labāk saprastu savu “uzticēšanās anatomiju”.

Analītiskais materiāls arī kalpo kā ieskats nespeciālistiem kvantitatīvajās metodēs darbā ar iedzīvotāju attieksmes datiem.

To top