Pētījumu un publikāciju datu bāze

Vakcinācijas kavējošo iemeslu prevalences pētījums Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Plānots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Larisa Savrasova
67081523

Vakcinācijas kavējošo iemeslu prevalences pētījums Latvijā

Pētījuma mērķis:

Identificēt vakcināciju kavējošus iemeslus, iegūstot kvalitatīvus datus par bērnu vecāku, pieaugušo iedzīvotāju un primārās veselības aprūpes speciālistu zināšanām un attieksmi pret vakcināciju (piem., bērnu vakcināciju vecumā 0 – 24 mēnešiem, 6 – 7 gadiem, 12 – 14 gadiem; pieaugušo (t.i., vecumā no 18 gadiem) vakcināciju pret sezonālo gripu, Covid-19 infekciju, difteriju, stinguma krampjiem, ērču encefalītu u.c.), kā arī par imunizācijas pakalpojumu organizēšanas kārtību (t.sk. pieejamību) veselības aprūpes iestādēs.

Plānotās nodošanas datums:
31.12.2025
Iesniedzējinstitūcija:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Slimību profilakses un kontroles centrs
pasts@spkc.gov.lv
Politikas joma:
Veselības politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījuma plānotie rezultāti:

Tiek iegūti aktuāli dati par nevakcinēšanos vai vakcināciju kavējošiem iemesliem un imunizācijas pakalpojumu organizēšanas robiem. Pētījuma rezultāti ļaus veikt sabiedrības veselības politikas plānošanas un īstenošanas dokumentu/ plānoto aktivitāšu efektivitātes novērtējumu un sagatavot uz pierādījumiem balstītus ieteikumus (t.sk. tiesību aktu grozījumus) visaptverošu, mērķtiecīgu pasākumu ieviešanai vakcinācijas aptveres palielināšanai, t.sk. vairojot sabiedrības uzticēšanos un līdzdarbību, pietuvinot imunizācijas pakalpojumus iedzīvotājiem.

To top