Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonas

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonas

Nodošanas datums:
30.12.2011
Iesniedzējinstitūcija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
pasts@varam.gov.lv
Politikas joma:
Vides politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top