Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabojumu ekonomiskā ietekme Latvijā

Valsts autoceļu infrastruktūras uzlabojumu ekonomiskā ietekme Latvijā

Pētījuma mērķis:

Novērtēt valsts autoceļu infrastruktūras investīciju projektu ietekmi uz Latvijas ekonomiku pēdējā gadā. Lai izceltu ietekmes dažādos aspektus, remonta un būvniecības projektu rezultāti jāanalizē laika griezumā, izdalot trīs laika posmus.

Nodošanas datums:
30.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Satiksmes ministrija
satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi"
lvceli@lvceli.lv
Politikas joma:
Infrastruktūra
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
7260 EUR
To top