Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts civildienestā nodarbināto motivācija:sociālo garantiju ietekme

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Valsts civildienestā nodarbināto motivācija:sociālo garantiju ietekme

Nodošanas datums:
16.01.2006
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top