Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās pētījums, 2021

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Konstance Pīlēna
67082978

Valsts pārvaldes darbinieku iesaistīšanās pētījums, 2021

Pētījuma mērķis:

Pētījuma mērķis ir noteikt iestāžu darbinieku iesaistīšanās un izdegšanas līmeni, identificēt faktorus ar lielāko ietekmi uz darbinieku iesaistīšanos, izdegšanu, lojalitāti, un iestādes dinamiskumu (angļu val. – agility) un darbinieku labbūtību, u. c.  Noteikt iestāžu mācīšanās kultūras līmeni valsts pārvaldē un to saistību ar citiem faktoriem.

Nodošanas datums:
13.09.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Autoru saraksts:
  • Iveta Ludviga
  • Agita Kalviņa
  • Konstance Pīlēna
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
2667 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Iesaistīšanās (indekss) un izdegšanas līmeņa noteikšana valsts tiešajai pārvaldei kopumā un atsevišķi pa iestādēm, kurām respondentu skaits ir vairāk nekā 30% (no iestādē nodarbināto skaita).

To top