Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2020

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2020

Pētījuma mērķis:

Šis ir ikgadējs sabiedriskās domas pētījums, ko pirmoreiz īstenoja 2015. gadā. Šī pētījuma laikā tiek noskaidrots Latvijas iedzīvotāju apmierinātības līmenis, vērtējot valsts pārvaldes iestāžu darbu, attieksmi pret klientiem un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Nodošanas datums:
30.11.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Iegūtie rezultāti palīdz izvērtēt, kurās jomās un kādos aspektos nepieciešami uzlabojumi. Tāpat šie rezultāti sniedz ieskatu, kā mainījušies iedzīvotāju paradumi, izvēloties formātu saziņai ar valsts pārvaldi.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
5823.70 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Atskatoties uz iepriekšējiem šāda veida pētījumiem, redzams, ka piecu gadu laikā par vairāk nekā 15% audzis e-pakalpojumu lietojums. Ne tik strauji, bet stabili pieaug arī citu attālināto saziņas formu lietojums (saziņa ar e-pasta palīdzību, pa tālruni, iestāžu sociālo tīklu kontos), attiecīgi arvien samazinās iestāžu apmeklējums klātienē.

To top