Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2023

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots
Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Reinis Grāvītis
6708290

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums 2023

Pētījuma mērķis:

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums kopš 2015. gada ir ikgadējs sabiedriskās domas pētījums, kura laikā tiek noskaidrots Latvijas iedzīvotāju apmierinātības līmenis, vērtējot valsts pārvaldes iestāžu darbu, kā arī tiek mērīta iedzīvotāju attieksme pret valsts pārvaldi kopumā.

Pētījuma uzdevums:

Izzināt dinamikā analizējamu iedzīvotāju viedokli par valsts pārvaldes iestāžu darbību, saskarsmi ar iestādēm un novērojumus par neseniem jauninājumiem un izmaiņām valsts pārvaldes darbā.

Nodošanas datums:
16.04.2024
Resors (nozares ministrija, neatkarīga iestāde vai pašvaldība):
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Regulārs pētījums (tajā skaitā izpētes monitorings)
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Pētījumā iegūtie rezultāti palīdz iestādēm izvērtēt, kurās jomās un kādos aspektos nepieciešami uzlabojumi.
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6025.80 EUR
Pētījuma sasniegtie rezultāti:

Pētījuma rezultātos jāņem vērā, ka 2023.gadā vairākos jautājumos ir pieaugusi viedokļu polarizācija, respondentiem sniedzot izteikti pozitīvu vai negatīvu vērtējumu. Kopumā valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu sniegšanas un apkalpošanas kvalitāti iedzīvotāji vērtē pozitīvi, vērtējumi “teicami” un “labi” veido 41%-95% no katras iestādes kopējā vērtējuma. Kopumā vērtējot valsts pārvaldes darbu atbilstoši labas pārvaldības principiem, visos vērtētajos aspektos saņemtas vairāk kā 60% pozitīvu atbilžu. Iedzīvotāji, paužot viedokli par uzlabojumiem iestādes darbībā, 42% norādīja, ka tā nav mainījusies, savukārt 16% un 15% attiecīgi norādījuši, ka darbība ir nedaudz uzlabojusies un ievērojami uzlabojusies. Tikai 7% norāda, ka darbība pasliktinājusies.

To top