Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums

Valsts pārvaldes klientu apmierinātības pētījums

Pētījuma mērķis:

Analizēt sabiedrības attieksmi par valsts pārvaldes darbu kopumā un iedzīvotāju saskarsmi ar valsts pārvaldi (saziņas būtību, veidus, vērtējumu).

Pētījuma uzdevums:

Izstrādāt metodoloģiju, pētījuma anketu, veikt pētījumu, apkopot iegūtos rezultātus, sagatavot ziņojumu un prezentāciju par pētījumu.

Nodošanas datums:
30.11.2016
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts kanceleja
pasts@mk.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Kompleksi analītisks pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma sasniegtie rezultāti:
  1. Iedzīvotāji atzinīgi vērtē valsts pārvaldi: biežāk piekrists (47%) nekā nepiekrists (18%) tam, ka vairumam valsts ierēdņu var uzticēt darbošanos valsts labā, un tam, ka valsts pārvaldē strādājošie kopumā godprātīgi veic savus pienākumus.
  2. Biežāk minētās iestādes, kas, pēc aptaujāto domām, vislabāk strādā, apkalpojot iedzīvotājus, ir VSAA (šo iestādi minēja 7%), VID (7%) un CSDD (6%).
  3. Atzinīgi visbiežāk vērtēta saskarsmes pieredze ar Valsts meža dienestu, CSDD, PMLP un ar VSAA. Divas mazāk atzinīgi vērtētās iestādes ir Veselības inspekcija un tiesas, Tiesu administrācija.
  4. Pēdējās saskarsmes reizē iedzīvotāji visbiežāk saņēma pakalpojumu (48%), vai sniedza informāciju iestādei (24%).
  5. Vairākums iedzīvotāju (85%) ar valsts iestādi saskārās klātienē, retāk izmantoti e-pakalpojumi (5%), saziņa pa telefonu (5%) vai pa e-pastu (5%) u.c.
To top