Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku tūrisma attīstībai Latvijā

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku tūrisma attīstībai Latvijā

Pētījuma mērķis:

Apkopot esošo situāciju investīciju jomā lauku tūrismā, izmantojot gan nacionālos, gan starptautiskos finansu instrumentus. Ar šo informāciju tiek sagatavots pārskats par esošo situāciju, attīstības plāniem, prioritātēm un finansu atbalsta punktiem lauku tūrisma jomā.

Nodošanas datums:
02.12.2002
Iesniedzējinstitūcija:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Pētījuma pasūtītājs:
Ekonomikas ministrija
pasts@em.gov.lv
Politikas joma:
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top