Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts valodas politikas pamatnostādņu nākamā perioda (2021-2027) problemātikas analīze

Par pētījuma pasūtīšanu atbildīgais darbinieks vai amatpersona:
Vineta Ernstone
67047987

Valsts valodas politikas pamatnostādņu nākamā perioda (2021-2027) problemātikas analīze

Pētījuma mērķis:

Veikt izglītības/ valsts valodas apguves virziena un latviešu valodas attīstības/pētniecības virziena izpēti Uzdevumi: identificēt izglītības/ valsts valodas apguves virziena un latviešu valodas attīstības/pētniecības virziena problemātiku un nākamā plānošanas perioda uzdevumus; izstrādāt priekšlikumus valsts valodas politikas jomas attīstībai šajos virzienos, t.sk. diasporas izglītībā.

Nodošanas datums:
01.04.2020
Iesniedzējinstitūcija:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
pasts@izm.gov.lv
Politikas joma:
Izglītības un zinātnes politika
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
To top