Pētījumu un publikāciju datu bāze

Valsts zemes dienesta klientu apmierinātības mērījumi un klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšana

Valoda:
Latviešu
Pētījuma statuss:
Nodots

Valsts zemes dienesta klientu apmierinātības mērījumi un klientu apkalpošanas kvalitātes novērtēšana

Pētījuma mērķis:

Noskaidrot klientu apmierinātību ar VZD pakalpojumiem (pakalpojumu grupām) un to kvalitātes līmeni, pakalpojumu aprakstiem un to kvalitātes līmeni, kā arī tiešās klientu apkalpošanas kvalitāti

Nodošanas datums:
31.03.2021
Iesniedzējinstitūcija:
Valsts zemes dienests
pasts@vzd.gov.lv
Iesniedzējinstitūcijas autorizētais lietotājs:
Arhīvs
Pētījuma pasūtītājs:
Valsts zemes dienests
pasts@vzd.gov.lv
Politikas joma:
Publiskās pārvaldes politika
Pētījuma klasifikācija:
Sabiedriskās domas pētījums
Pētījumu rezultātu izmantošana:
Cits
Pētījuma finansēšanas avots:
Valsts budžets
Finansējuma avota pilns nosaukums:
Tieslietu ministrijas budžeta programma 07.00.00. “Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana”
Pētījuma finansēšanas summa EUR (bez PVN):
6495 EUR
To top